Eleftersyn

Et el-eftersyn laves i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport ved salg af bolig. Ved et el-eftersyn gennemgår en autoriseret elinstallatør via stikprøver hjemmets elektriske installationer, hertil udarbejdes en rapport med div. dokumentation for eventuelle fejl og mangler.  

Stenild El er medlem af El-eftersynordningen, læs mere her